Mitsubishi

Mitsubishi - Car design sketches. Studio drawings of Mitsubishi cars.

2022 Mitsubishi Outlander PHEV

2022 Mitsubishi Outlander PHEV

2019 Mitsubishi Engelberg Tourer Concept

2019 Mitsubishi Engelberg Tourer Concept

2017 Mitsubishi e-Evolution Concept

2017 Mitsubishi e-Evolution Concept

2013 Mitsubishi AR Concept

2013 Mitsubishi AR Concept

2013 Mitsubishi XR-PHEV Concept

2013 Mitsubishi XR-PHEV Concept

2008 Mitsubishi Prototype-S Concept

2008 Mitsubishi Prototype-S Concept

2007 Mitsubishi Prototype X Concept

2007 Mitsubishi Prototype X Concept

2007 Mitsubishi Concept-cX

2007 Mitsubishi Concept-cX

2004 Mitsubishi Eclipse ConceptE

2004 Mitsubishi Eclipse ConceptE